4η Συνάντηση - Εκπαίδευση στο Focusing I - Αθήνα - 2017

Εκπαίδευση στο Focusing
& στη Focusing-βιωματική Ψυχοθεραπεία (FOT)

Δύο Κύκλοι Εκπαίδευσης

1ος κύκλος (Επίπεδο Ι και Επίπεδο ΙΙ), 2ος κύκλος (Επίπεδο ΙΙΙ.Α ή IΙΙ.Β)

Ημερομηνίες Εκπαιδευτικών συναντήσεων Αθήνας 2017
(Κύκλος 1ος – Επίπεδο Ι)

Εκπαιδευτές: Αναστασία Μητροπούλου, Νίκος Κυπριωτάκης

  • Σάββατο/Κυριακή 06/07 Μαΐου 2017
  • Σάββατο 27 Μαΐου 2017
  • Σάββατο 03 Ιουνίου 2017
  • Σάββατο 01 Ιουλίου 2017

στους χώρους του Ελληνικού Κέντρου Focusing στην Αθήνα
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 79, (4ος & 5ος Όροφος), 11474 Αθήνα

Πληροφορίες, δήλωση συμμετοχής:
Τηλ.: 210-6459459
E-mail: focusinghellas@yahoo.com

0 Comments

Leave a reply

©2023 European Focusing Association (EFA).

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?