+

Κύπρος – Εκπαίδευση στη βιωματική τεχνική του Focusing – Ελληνικό Κέντρο Focusing